Współpraca Kuchni Wielkopolskich i BNP Paribas Polska

Program finansowania zakupu mebli na wymiar kredytem ratalnym

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom Kuchnie Wielkopolskie przygotowały wspólnie z Bankiem BNP Paribas Polska SA program finansowania zakupu mebli na wymiar kredytem ratalnym.

W zależności od kwoty kredytu oraz długości okresu kredytowania, procedura związana z uzyskaniem kredytu może się różnić (procedury standardowe i uproszczone), dlatego szczegółowych informacji udzieli Państwu bezpośrednio konsultant Kuchni Wielkopolskich w trakcie wykonywania pomiaru, mogą też Państwo w tej sprawie telefonować pod numery telefonów wskazane w zakładce Kontakt.

Wszystkie formalności związane z uzyskaniem kredytu ratalnego na zakup mebli wyprodukowanych na wymiar przez Kuchnie Wielkopolskie realizowane są za pośrednictwem konsultanta Kuchni Wielkopolskich.

Szybki kredyt ratalny

Dogodna forma kredytowania z długim okresem spłaty

Szybki kredyt ratalny jest najdogodniejszą formą kredytowania zakupu mebli na wymiar. Wydłużony okres kredytowania, niskie oprocentowanie spłaty kredytu i brak jakichkolwiek prowizji przygotowawczych czynią z Szybkiego kredytu ratalnego idealne narzędzie do spełnienia marzeń o meblach na wymiar.

Finansować Szybkim kredytem ratalnym możecie Państwo nawet 100% wartości wyprodukowanych mebli na wymiar, nie jest wymagana żadna wpłata własna.

Minimalny okres spłaty kredytu ratalnego wynosi 3 miesiące, maksymalny natomiast 60 miesięcy.

Zaciągając Szybki kredyt ratalny możecie Państwo opcjonalnie, za niewielką, dodatkową odpłatnością, ubezpieczyć spłatę kredytu (np. od utraty pracy), ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe, decyzja czy się ubezpieczyć pozostawiona jest Państwu. Zważywszy na niski koszt ubezpieczenia kredytu, zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty zapewniającej Państwu maksymalne bezpieczeństwo spłaty kredytu ratalnego.

Bezpieczny kredyt

Ubezpieczenie kredytu w ramach pakieru podstawowego, albo rozszerzonego

Dzięki współpracy bankowo-ubezpieczeniowej (bancassurance) klienci BNP Paribas Polska SA zyskują szansę, aby poczuć się jeszcze pewniej i bezpieczniej.

Dla Państwa komfortu bank zadbał o atrakcyjne warunki ubezpieczeniowe. W zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań, udostępnione są dwa pakiety ubezpieczeniowe.

Pakiet podstawowy – ubezpieczenie na wypadek:

  • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy
  • zgonu Ubezpieczonego

Pakiet rozszerzony – ubezpieczenie na wypadek:

  • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy
  • zgonu Ubezpieczonego
  • czasowej niezdolności do pracy
  • poważnej choroby
  • utraty pracy

Wymagane dokumenty

Standardowa procedura uzyskania kredytu

PNB Paribas Polska SA dba o to, by jego kredyt ratalny był powszechnie dostępny, dlatego w określonych sytuacjach można o niego wnioskować na uproszczonych zasadach.

W niektórych przypadkach, by lepiej dopasować ofertę banku do Państwa potrzeb, wymagane jest udokumentowanie dochodów w następującej formie:

– osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach,

– osoby na emeryturze – dowód wypłaty świadczenia (wyciąg z konta lub odcinek) lub kserokopia* ostatniej decyzji o waloryzacji/przyznaniu/przeliczeniu świadczenia, – osoby na rencie – dowód wypłaty świadczenia (wyciąg z konta lub odcinek) oraz kserokopia* ostatniej decyzji o przyznaniu/waloryzacji/przeliczeniu  świadczenia,

– osoby prowadzące gospodarstwo rolne – kserokopia* decyzji z Urzędu Gminy w formie aktualnego nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne, na dany rok, z której wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego, lub oryginał zaświadczenia z Urzędu Gminy potwierdzający fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego,

– osoby prowadzące działalność gospodarczą:
1) kserokopia* zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. koncesję, zezwolenie, odpis/wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego),
2) oświadczenie o uzyskiwanych dochodach,
3) kserokopie* dowodów wpłat składek ZUS,
4) kserokopie* PIT za ostatni rok kalendarzowy.

Na postawie indywidualnej decyzji banku mogą zostać zaakceptowane również inne dokumenty potwierdzające fakt uzyskiwania dochodów.

*oryginał do wglądu

slawekRaty